"Beter leven door je voor te bereiden op de dood"

Vier avonden over hoe je als boeddhist je voorbereidt op het levenseinde.

"Zich voorbereiden op het sterven en hierdoor beter leven", Tibetaans Instituut, Schoten, Boeddhisme

In de westerse samenleving wordt de dood van een geliefde vaak gezien als een strijd die verloren werd.

Echter, alle levende wezens zijn vergankelijk en alles is voortdurend in verandering. Dit is ook zo voor onze ervaringen van geluk en lijden. We hebben de hardnekkige neiging om de wereld rondom ons als permanent te zien en te geloven dat dingen onveranderlijk zijn. Wanneer we dan de vergankelijkheid ervaren, in de vorm van het verlies van een geliefde, voelen we pijn en worden we overmand door onmacht.

Hoewel een boeddhist gelooft in wedergeboorte en hierdoor in toekomstige levens, zal hij het huidige leven ook als kostbaar beschouwen. Door na te denken over de vergankelijkheid, zich bewust te zijn van het tijdelijke karakter van ons bestaan en door te erkennen dat de dood onvermijdelijk is, zal hij er alles aan doen om een zo betekenisvol leven als mogelijk te leiden.

Uitgangspunten van het boeddhisme, zoals vergankelijkheid, de zekerheid van het sterven, de onzekerheid van het moment van het sterven,… kunnen door er regelmatig over na te denken, erop te mediteren, …  een positieve invloed hebben op hoe we het leven van elke dag ervaren. Ze hebben de kracht om onze blik op het leven zodanig te transformeren dat wanneer het einde van het leven zich aandient, we rustig kunnen sterven. 

Deze reflecties maken het mogelijk om de dood niet langer te zien als een einde, maar als een volgende stap of een nieuw begin.


De vier avondonderrichten :

Donderdag 17/02 : De dood en zijn proces

Donderdag 24/03 : Beheersing van de geest

Donderdag 28/04 : Na de dood en voor de wedergeboorte

Donderdag 09/06 : Reflectie- en meditatieoefeningen als voorbereiding op de dood