Stille- en geleide meditatie

Iedereen welkom !

Tibetaans Instituut - Stille meditatie - Boeddha in Tuin

Onze geest is meestal uitermate actief en onvoorspelbaar. Allerlei soorten gedachten doorkruisen hem en zetten ons vaak aan tot handelingen waarvan de gevolgen teleurstellend kunnen zijn en een onbehaaglijk gevoel of zelfs lijden kunnen veroorzaken.

Soms kennen we een gevoel van  welbehagen, dat echter van tijdelijke en veranderlijke aard is. Pas als we onze geest leren temmen, kunnen we een stabiel geluk ervaren dat niet afhankelijk is van externe factoren.

Meditatie gebeurt in eerste instantie op een formele manier, al zittend op een kussen of op een stoel. Geleidelijk zal deze meditatieve ervaring ook doorstromen in ons dagelijkse leven.

De praktijk beoogt een fundamentele transformatie van ons hele wezen zodat we gaandeweg op een wijze en betekenisvolle manier kunnen reageren op alles wat zich voordoet.

Stapsgewijs ontstaat een natuurlijke staat van stabiliteit, openheid en helderheid in de geest. 

Meditatie in het Tibetaans Instituut :

- Elke maandag van 20 tot 21u : stille- en geleide meditatie

- Elke dinsdag van 20 tot 21u : stille meditatie

- Elke maand een stilte dag (zie kalender)