Maak kennis met het Boeddhisme

Een gradueel overzicht van de basisprincipes van het Mahayana Boeddhisme

Wij zijn verheugd om dit jaar ons nieuwe programma "Maak kennis met het boeddhisme" te introduceren!
Dit programma is ontworpen om je stap voor stap kennis te laten maken met de essentie van het boeddhistische pad, en legt een stevig fundament voor verdere studie en groei.

Of je nu nieuw bent of al wat ervaring hebt, dit programma verwelkomt iedereen die interesse heeft in het verkennen van het boeddhistische pad.

  Na voltooiing van minimaal 8 van de 11 lessen van het programma   ontvang je een certificaat   , waarmee je toegang krijgt tot verdere modules en verdieping van je spirituele reis. De basis van het programma bestaat uit 11 donderdagavondlessen met deze opbouw:

  • 20:00-20:10  Korte introductie met praktische mededelingen over het programma

  • 20:10-20:40  We verwelkomen onze Lama en beoefenen onder zijn leiding de puja van Chenrezig, de Boeddha van mededogen.

  • 20:40-22:00  Onderricht over het onderwerp van de avond

  • 22:00-22:20  Discussiekring over het onderwerp of gerelateerde onderwerpen, bij een tasje thee


Het programma is zo opgezet dat je de lama’s van ons instituut kan leren kennen.

Aanvullend wordt het programma tot tweemaal verrijkt en ondersteund door een oefendag op een zaterdag. Ook deze dagen worden begeleid door één van beide lama’s.

In dit programma doorloop je stap per stap volgende basisprincipes van het Mahayana-boeddhisme:
 1.  De boeddha, dharma en sangha   - donderdagavond 18 april 2024  

    Deze drie juwelen vormen samen het fundament van het boeddhisme.

     De eerste van deze juwelen is de Boeddha, wat o.a. verwijst naar de historische Boeddha Siddhartha Gautama, die verlichting bereikte en ons toonde     hoe we het lijden kunnen overwinnen.

    Het tweede juweel is de Dharma, de leer van de Boeddha, die ons de weg wijst naar verlichting door middel van wijsheid en mededogen.

     Het laatste juweel is de Sangha, de gemeenschap van mensen die de Dharma beoefenen en ondersteunen, waardoor we samen kunnen groeien en     leren op ons pad naar verlichting.

    Het omarmen van deze Drie Juwelen biedt ons richting en steun terwijl we streven naar blijvend geluk en bevrijding van ongemak.  

  

2.     De vier gedachten die je naar de dharma keren   - donderdagavond 23 mei 2024

    De vier gedachten die je naar de dharma keren zijn essentiële reflecties die ons aanzetten tot het verkennen van de boeddhistische leer.


    Als eerste, denk je na over de kostbaarheid en zeldzaamheid van het menselijk leven. Het biedt je de mogelijkheid om de verlichting van het     Boeddhaschap te bereiken.

    Als tweede, reflecteer je over de vergankelijkheid van alle fenomenen en de onvermijdelijkheid van het sterven. Hierdoor worden we aangemoedigd     om onze tijd zinvol te gebruiken.

    Vervolgens denk je na over de werking van karma en  de gevolgen van onze daden, wat ons aanspoort om bewust en ethisch te leven.

    Ten slotte, denk je na over de aard van het lijden en de onverzadigbaarheid van wereldse genoegens. Dit motiveert je om op zoek te gaan naar     diepere bronnen van geluk en vrede.  

3.      De vier edele waarheden   - donderdagavond 06 juni 2024

     De Vier Edele Waarheden vormen de start van de boeddhistische dharma. In die zin dat dit het eerste onderricht was dat de historische boeddha     Siddharta  Gautama gaf nadat hij de verlichting had bereikt.


    De eerste edele waarheid is de waarheid van lijden, waarin we erkennen dat ontevredenheid een integraal onderdeel is van het menselijk bestaan.

    De tweede edele waarheid is de oorzaak van lijden, waarmee we o.a. begrijpen dat verlangen naar en hechten aan wereldse geneugten ons lijden     versterkt.

    De derde edele waarheid is de mogelijkheid om dat lijden te beëindigen, waarin we zien dat er een manier bestaat om bevrijding van het lijden te     bereiken.

    De vierde edele waarheid toont het effectieve pad dat leidt naar het einde van lijden. Het achtvoudige pad, dat bestaat uit juiste visie, juiste intentie,         juiste spraak, juist handelen, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste concentratie. 

.  De basis van meditatie: shinee of gestilde concentratie   - donderdagavond 20 juni 2024

    De basis van elke andere vorm van meditatie wordt 'shinee' (Tibetaans) of gestilde concentratie genoemd. Het vormt het fundament van innerlijke vrede     en geestelijke groei. Net zoals de Boeddha, Dharma en Sangha de kern vormen van het boeddhisme, biedt shinee ons een diepgaande methode om     onze geest tot rust te brengen en te focussen.


    Shinee stelt ons in staat om de tumultueuze stromen van gedachten op natuurlijke wijze tot rust te laten komen en een diepe staat van concentratie en     helderheid te bereiken. Het omarmen van deze meditatieve praktijk biedt ons niet alleen richting en steun op ons pad naar innerlijke vrede, maar biedt     ons spirituele groei. Het opent de deur naar diepere inzichten via de hierop verder bouwende meditatievormen.


    Dit programmaonderdeel wordt ondersteund door een oefendag op zaterdag, mogelijk op 29 juni 2024, nog te bevestigen. 


5 Verlichtingsgeest: bodhicitta  - donderdagavond 05 september 2024

    De verlichtingsgeest, ook bekend als bodhicitta, vormt het hart van het Mahayana boeddhisme. Het is de krachtige innerlijke motivatie die je aanzet om     het lijden van alle voelende wezens te verlichten en hen te helpen om bevrijding van dit lijden te bereiken.

    Bodhicitta is dus de wens om volledig ontwaakt te worden, om de staat van het volledige Boeddhaschap te bereiken. Dit niet alleen voor jezelf, maar     voor het welzijn van iedereen, voor alle voelende wezens groot en klein.

    Het omarmen van deze verlichtingsgeest biedt ons niet alleen de nodige motivatie om het pad naar de verlichting te bewandelen, maar opent de deur     voor de ontwikkeling van onmetelijke liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid6 De vier onmetelijke gedachten: liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid   - donderdagavond 26 september 2024

    De vier onmetelijke gedachten - onmetelijke liefde, mededogen, vreugde en gelijkmoedigheid - vormen een essentieel onderdeel van de beoefening     binnen het Mahayana-boeddhisme. Ze zijn een uitdrukking van de verlichtingsgeest, bodhicitta.

    Deze vier gedachten komen samen in dit wensgebed

    “Mag iedereen geluk ervaren en de oorzaken van geluk. Mag iedereen vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.
    Mag niemand ooit gescheiden zijn van het geluk dat voorbij het lijden is.
    Mag iedereen in gelijkmoedigheid verkeren, vrij van gehechtheid aan naasten en afkeer van vijanden.”  

    Samengevat gaat het om
     liefde: de wens dat anderen gelukkig zijn,
     mededogen: de wens dat anderen vrij zijn van lijden;
     vreugde: de wens dat anderen verlicht worden en het geluk dat voorbij het lijden is ervaren,
     gelijkmoedigheid: de wens dat iedereen elkaar als gelijkwaardig ziet. 

    Het cultiveren van deze vier onmetelijke gedachten helpt ons om onze harten te openen. Hierdoor kunnen we met diep mededogen en wijsheid handelen     in het belang van iedereen.
    Zo dragen we bij aan vrede en geluk in de wereld.

    Ontdek samen met Lama de transformerende kracht van de vier onmetelijke gedachten en hun rol in het pad naar verlichting.7. De meditatie van het dieper inzicht: lhaktong   - donderdagavond 10 oktober 2024 

    De meditatie van het dieper inzicht, ook bekend als lhaktong is een beoefening die verder bouwt op de shinee meditatie. Deze meditatie is gericht op     het verkrijgen van een dieper begrip van hoe de dingen werkelijk bestaan.


    Lhaktong cultiveert een heldere, scherpe en onpartijdige geest die in staat is om de ware aard van alle fenomenen te doorgronden. Het opent de deur     naar het diepere inzicht in de aard van het lijden en de oorzaken ervan, en leidt uiteindelijk tot de ontwikkeling van de wijsheid die finaal zorgt voor     de bevrijding uit de kringloop van wedergeboorte.


    Kortom, lhaktong is een pad naar persoonlijke groei en ontwikkeling dat je kan helpen om een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen te     bereiken. 

    Dit programmaonderdeel wordt ondersteund door een oefendag op zaterdag, mogelijk op 12 oktober 2024, nog te bevestigen.

8. De zes perfecties: de beoefeningen van bodhisattva's:

                
    Vrijgevigheid en ethische zelfdiscipline  - donderdagavond 24/10/2024


           Geduld en enthousiaste volharding - donderdagavond 14/11/2024


          Meditatieve concentratie en wijsheid - donderdagavond 28/11/2024

     De zes perfecties, ook wel bekend als de beoefeningen van bodhisattva's, vormen een essentieel onderdeel van het Mahayana boeddhisme.
    Deze beoefeningen leiden een bodhisattva naar het boeddhaschap.

    De beoefeningen van bodhisattva's vertrekken vanuit:

    Vrijgevigheid: cultiveren van een geest van vrijgevigheid en het bieden van steun en hulp aan anderen zonder verwachting.
    Ethische zelfdiscipline: naleven van belangrijke ethische principes in onze gedachten, woorden en daden.
    Geduld: ontwikkelen van diepe innerlijke kalmte met het vermogen om te reageren op uitdagende situaties met vriendelijkheid, begrip en mededogen.     Enthousiaste volharding: verheugen in het doen van het goede.
    Meditatieve concentratie: cultiveren van een kalme, gefocuste geest.
    Wijsheid: ontwikkelen van een diepgaand begrip van de ware aard van het bestaan, inclusief de leegte van het zelf en alle fenomenen,
    en het toepassen van dit inzicht om het lijden te overwinnen voor jezelf en alle anderen.


9. De dharma in je dagelijks leven - donderdagavond 12 december 2024


In deze serie heb je geleerd over de reden van het toevlucht nemen in de Boeddha, Dharma en Sangha, hoe de vier gedachten je kunnen helpen elke dag nuttig te maken, waarom de historische Boeddha Siddhartha Gautama als eerste onderricht na zijn verlichting de vier Edele Waarheden onderwees, wat het belang is van meditatie en gestilde concentratie op het boeddhistische pad, waarom bodhicitta het hart is van het Mahayana boeddhisme… enz.

Nu is het belangrijk om te weten hoe je dit alles in de praktijk samenbrengt.
Dit zowel in een formele dagelijkse beoefening, maar ook tijdens de gewone alledaagse activiteiten zoals eten, lopen, praten, enz.Tijdens het eerste lesmoment, of het eerste moment dat je aansluit bij het programma, ontvang je een stempelkaart waarmee elke deelname van een programmaonderdeel wordt geregistreerd.

Na de laatste les over ‘De dharma in je dagelijkse leven’ volgt meteen de uitreiking van een certificaat van deelname aan elke student die minimaal 8 van de 11 lesmomenten heeft gevolgd.

Op dat moment wordt ook de unieke kans geboden om formeel toevlucht te nemen bij Lama. Een mooie ceremonie waarbij ieder die dit wenst ervoor kiest om boeddhist te worden, om zo jouw pad naar de verlichting met extra kracht en motivatie verder te zetten.Doe met ons mee en laat ons samen dit prachtige pad verkennen en ontdekken!